AOF.no

Fagskolen AOF Østfold

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning. AOF Østfold har aktuelle fagskoletilbud rettet mot voksne med fullført videregående skole eller lang relevant erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir spisskompetanse og er tilrettelagt slik at du kan kombinere utdanning og jobb.

brooke-cagle-JBwcenOuRCg-unsplash

Om Fagskolen AOF Østfold

Fagskolen AOF Østfold har hatt en voldsom økning de siste årene i antall studenter. Denne økningen kommer blant annet av en voldsom satsning på kompetanseløft i forskjellige sektorer, samt en utvidet forståelse av hva fagskoleutdanninger kan bringe inn til arbeidslivet. Vi tilbyr både stedsbaserte og nettbaserte utdanninger innen helse, oppvekst, ledelse og coaching.

Vi har en tett og god dialog med studentene våre, både eksisterende og potensielt nye. Vårt mål er at alle studenter lett skal komme i kontakt med oss, og få svar på eventuelle spørsmål.

Vi er alltid faglig oppdaterte, tett på arbeidslivets behov og en fagskole som er tilstede for deg som student og bidra til at du får en så god studieopplevelse og gjennomføring som mulig.

Våre fagskoleutdanninger gjennomføres som deltidsutdanning over ett til to år og gir fra 30 til 60 studiepoeng. Det utstedes vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

NB: Har du høgskoleutdanning fra tidligere er det viktig å være oppmerksom på at de studiepoengene du får ved å gjennomføre en fagskole ikke kan integreres med studiepoeng gitt ved en høgskole eller et universitet, da disse er på ulikt nivå. Likevel er det mange med høgskoleutdanning som velger å ta en fagskoleutdanning på bakgrunn av den praktiske tilnærmingen fagskoleutdanningene har til faget.

Fagskoleutdanninger som har praksis krever politiattest.

Skikkethet ved fagskolestudier ved AOF Østfold

Fagskolene skal i henhold til fagskoleloven §26 foreta skikkethetsvurdering av studenter som gjennom sin utdanning eller fremtidig yrkesutøvelse er i kontakt med barn, unge og voksne som er i sårbare posisjoner.

Hvor våre fagskoleutdanninger tilbys:

Fagskolen i AOF Østfold er historisk lokalisert på våre studiesteder i regionen Østfold, men tilbyr også mange fagskoleutdanninger digitalt. Vi kjennetegnes ved at vi har jevnlig kontakt med arbeidslivet og forbund, og gjennom dette er vi i stand til å kunne tilby utdanninger rettet mot det arbeidslivet ønsker av kompetanseheving.

Vi tar tilbakemeldinger fra samarbeidspartnerne våre på alvor, og jobber aktivt for å kunne tilby den spisskompetansen som etterspørres.

Våre utdanningssteder:

Hva er fagskoleutdanning?

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning som er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettet og praksisnær.

Vi tilbyr fagskoleutdanninger innen følgende fagområder: