AOF.no

Teori til fagprøven

Kurs innen Teori til fagprøven, er første skrittet på veien fra ufaglært til faglært. Våre fagbrevkurs skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist innen kompetansemålene for VG3 (Praksiskandidatordningen).

dylan-gillis-KdeqA3aTnBY-unsplash

Hva er fagbrevkurs?

Våre fagbrevkurs er for deg som har lang erfaring fra et yrke og ønsker å ta fagbrev. Fagbrevkurset skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist innen kompetansemålene for VG3 (Praksiskandidatordningen), et studieløp som ofte kalles Teori til fagprøven. Med bestått teoretisk eksamen, og samlet 5 års praksis i 100 % stilling, kan du melde deg opp til den praktiske prøven hos fylkeskommunen. Når praktisk fagprøve også er bestått, kan du stolt kalle deg fagarbeider i ditt fag.

Enkelte av våre kurs kan også være tilpasset deg uten praksis, hvor du vil få undervisning i programfagene fra VG1 til VG3.

Hvorfor ta et fagbrev?

Et fagbrev gir deg mange fordeler:

  • Du styrker din rolle på arbeidsplassen
  • Du får et håndfast bevis på din kompetanse
  • Fagbrev skaper trygghet for deg og for din arbeidsgiver
  • Med fagbrev står du sterkere i omstillingsprosesser
  • Du kan få mer ansvar på arbeidsplassen
  • Du stiller sterkere på arbeidsmarkedet
  • I mange tilfeller medfører fagbrev høyere lønn

Hvem kan ta Teori til fagprøven og fagbrev?

Kurs innen Teori til fagprøven er for deg som har praksis og erfaring, 3-4 år, men mangler formell kompetanse. Våre veiledere har spisskompetanse til å undervise voksne som ikke har studert på noen år. Dette er et viktig fokus for oss, da vi vet at mange av våre deltakere synes det kan være “skummelt” å gå tilbake til skolebenken som voksen.

Våre kurs for teori til fagprøven er lagt opp til å kunne kombineres med jobb.

Hvordan går jeg frem for å ta mitt fagbrev?

Det første du gjør er å melde deg på et av våre kurstilbud innen teori til fagprøven. Undervisningen foregår normalt i klasserom med veileder til stede. Noen av våre kurstilbud gjennomføres som nettundervisning, virtuelt klasserom og/eller kombinasjoner av disse.

All opplæring bygger på de samme læreplanene som brukes i offentlig videregående skole, men er spesielt tilpasset voksne og tar utgangspunkt i de kunnskaper og erfaringer du allerede har.

Alle våre fagbrevkurs avsluttes med offentlig teoretisk eksamen.

Teori til fagprøven – tidsfrister for påmelding

  • Høst: 15. september
  • Vår: 1. februar

Påmelding til eksamen

Du melder deg selv opp til teoretisk eksamen via Privatistweb. Følg denne lenken:

Praktisk prøve

Ved bestått teoretisk eksamen og 5 års praksis i 100% stilling (8700 timer) kan du melde deg opp til praktisk prøve. Dette gjør du i din fylkeskommune. Du blir deretter kontaktet av prøvenemda som gir deg dato for fagprøven. Selve fagprøven gjennomføres normalt på egen arbeidsplass og varer fra 3 – 5 dager.