AOF.no

Tillitsvalgtskolering

AOF er fagbevegelsens verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene og våre medlemsorganisasjoner. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte.

adam-winger-Xt4g9VbMljE-unsplash

Et verktøy for fagbevegelsen

AOF er stolt over dette oppdraget og denne rollen i norsk arbeids- og samfunnsliv. Tillitsvalgtskolering samt dyktige og godt skolerte medlemmer er nøkkelen til den norske og nordiske modellen for samfunnsbygging og folkeopplysning, demokratiarbeid m.m.

Bredden over kurstilbudene er stor, og strekker seg til praktisk arbeidslivskunnskap, styrearbeid, internasjonalt arbeide og toppskolering innen LO.

Kursene tilbys medlemmer og tillitsvalgte i våre medlemsorganisasjoner.

Hvorfor ta tillitsvalgtskolering hos oss?

Å ta ulike kurs som tillitsvalgt, gir deg bred og god realkompetanse. Denne kan du bygge videre på i din karriere, og gjør at du kan fungere godt som tillitsvalgt for dine medlemmer.

Kursene er som oftest dekket av forbundene, men hvor det også er en rekke gode forbundsvise finansieringsordninger for andre studietilbud gjennom studieforbundet AOF. Gjennom ditt studieforbund kan du derfor øke sin kompetanse på mange områder. Dette vil gi deg fordeler i arbeidslivet og løfte deg videre i din karriere.

De tillitsvalgte er ryggraden i fagbevegelsen og det er gjennom tillitsvalgte at fagbevegelsen kommer i kontakt med medlemmene.

Prosjektet «Mestertillitsvalgt – kompetansebygging gjennom tillitsvalgtarbeid i praksis» er et konsept hvor det arbeides med å samle og dokumentere den enkeltes opparbeidede kompetanser gjennom sitt tillitsvalgtarbeid.

Vi hjelper deg ett skritt videre

Ta kontakt med våre kompetanserådgivere eller kompetansetillitsvalgt i ditt forbund for kartlegging av ditt behov for kompetanseutvikling. Sammen kan vi utforske hvilke muligheter du har i forhold til å øke din kompetanse.