AOF.no

Bedriftsintern opplæring Bransjeprogram – gratis studier og kurs

Begrepet «Bransjeprogram» er etablert av regjeringen, som et navn på et treparts samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Målet er å heve kompetanse slik at arbeidstakere kan fortsette å stå i arbeid.

Bransjeprogram er et samarbeid mellom Staten som har bevilget store beløp til kompetanseheving av ansatte, permitterte og ledige i bransjer med særlig behov for omstilling, slik at de får nødvendige kompetanse til å mestre endringer og dermed kan bli stående i arbeid og være bedre rustet for morgendagens arbeidsliv.

For deltakere er dette et fullfinansiert tilbud

Partene i arbeidslivet, det være seg virksomheter, fagforeninger og organisasjoner, har ansvaret for å definere kompetansebehovet i bransjen, vurdere det faglige innholdet i opplæringstilbudene og å fatte vedtak.

AOF tilbyr Bransjeprogram innen flere fagområder og utdanningsnivå:

  • Fagbrevutdanninger
  • Fagskoleutdanninger
  • Kortere kurs

Undervisningen foregår i virtuelle klasserom på nett og kan kombineres med jobb.