AOF.no

Ansatte i AOF Østfold

Ansatte i AOF Østfold har kompetanse og erfaring som dekker de fleste fagområder. Vi har et digitalt gen, og tilbyr veiledning og rådgivning om du har behov for å sette en ny karrierevei, eller om du som bedriftsleder ønsker å lage en kompetansestrategi.

Utviklingen innen etter- og videreutdanningsfeltet er stor, og skjer stadig raskere, og hvor våre ansatte er oppdatert på den som finnes av nye læringsmetoder, fremtidens behov, digitale læringsarenaer og ikke minst oppdatert på ulike støtteordninger gjennom det offentlige eller gjennom fagbevegelsen. Som privatperson eller som ansvarlig leder for kompetanseutvikling i din bedrift kan en telefon til våre ansatte være til god hjelp.

Jan-Erik

Jan-Erik Kristiansen

Kompetanserådgiver

Teknikk og industriell produksjon, Bygg og anleggsteknikk

Lars Erik1

Lars Erik Hermansen

Kompetanserådgiver

bilde8-1 Bjørn Erik

Bjørn Erik Stubberud

Kontorstøtte

bilde18-1 – Monika – mindre

Monika Solbakken

Kompetanserådgiver

Språk, kompetansepluss

Marit

Marit Wiraas

Fagskoleansvarlig og kompetanserådgivere

Fagskole innen helse- og oppvekstfag

Sissel

Sissel Iren Johansen Klingvall

Kompetanserådgiver

Helse- og oppvekstfag, kompetansepluss

Christian S

Christian Skyum

Daglig leder

Fagskolerektor

Linda J Bakkland mindre

Linda Josefsen Bakkland

Kompetanserådgiver

Generell studiekompetanse

Turid Alice

Turid Alice Andresen

Kompetanserådgiver

Helse- og oppvekstfag, kompetansepluss

Trine

Trine Jørgensen

Kompetanserådgiver

Medlems- og tillitsvalgtskolering

Linda K mindre

Linda Kobberstad

Lærer

Helse- og oppvekstfag

Christin Slydhal mindre

Christin Aas Slydahl

Fagansvarlig, fagskole innen somatikk

bilde7-1 – Øistein PS (1)

Øistein Pettersen

Salg- og markedsansvarlig

Våre husverdier

Vi skal etterstrebe å være et veksthus for kolleger og kunder gjennom å etterstrebe følgende verdier:

Våre ansatte skal:

Har et overblikk over AOF Østfold, AOF Norge og samfunnsdebatten og bidra til å skape forståelse for samspillet mellom enhetene og produktene horisontalt og vertikalt. At man håndterer de ledelsesmessige dilemma på en enhetlig måte. Er lojal ovenfor sentrale beslutninger, og bidrar til forståelsen for helheten i AOF Østfold´s virksomhet. Representerer AOF utad og innad på en god, etisk og lojal måte, og bidra til gode holdninger.