AOF.no

Fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning som er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettet og praksisnær.

green-chameleon-s9CC2SKySJM-unsplash (1)

Fagskole – hva er det?

En fagskole er en offentlig godkjent yrkesrettet og praktisk utdanning som bygger på videregående skole. Fagskoletilbudene er rettet mot voksne med fullført videregående skole, fagbrev eller relevant erfaring fra yrkeslivet. Utdanningene gir kompetanse som kan tas i bruk direkte og er tilrettelagt slik at du kan kombinere utdanning og jobb. Fagskolen legger også til rette for praksis på egen arbeidsplass, der hvor eget arbeid kan knyttes opp til utdanningen.

Fagskoleutdanningene går over et halvt til to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelse «fagskolegrad».

Hvorfor ta en fagskoleutdanning hos AOF?

Våre fagskoleutdanninger er praksisnære. Dette gjør at utdanningene vil oppleves som aktuelle. Du møter nye, spennende utfordringer og får nye mål å strekke deg etter.

En fagskoleutdanning er utfordrende, lærerikt og givende. Du vil sitte igjen med en ny spisskompetanse, bedre faglig forståelse av egen yrkesutøvelse og hevet yrkesstolthet.

Hvem passer en fagskoleutdanning for?

Fagskoler er høyere yrkesfaglig utdanning og primært beregnet på fagarbeidere eller ansatte med lang arbeidserfaring. Ansatte med høyere utdanning kan også søke om studieplass, men må være oppmerksomme på at de studiepoengene de får ved å ta en fagskole ikke kan integreres med studiepoeng oppnådd ved høgskole eller universitet. Det er likevel mange med høyere utdanning som ønsker å studere ved en fagskole på grunn av den praktiske tilnærmingen til fagene.

Hvor kan en fagskoleutdanning ta meg?

Når du har fullført en fagskoleutdanning, er det opp til deg hvor veien går videre. En rekke studenter har fått den spisskompetansen de ønsket, og går tilbake i arbeidslivet med en fagskolegrad som bevis på denne kompetansen.

Andre studenter kan ha et ønske om videre utdanning. Da finnes det ofte flere utdanninger man kan ta – innen fagskole, eller innen annen høyere utdanning.

Noen ønsker å gå videre til et bachelornivå, da de gjennom en fagskoleutdanning har fått grundig øvelse i å skrive formelle tekster på høyere yrkesfaglig nivå, og dermed fått en bedre forståelse og trygghet i hva de kan få til i videre utdanning.

Fagskoleutdanning som nettstudier

AOF Østfold tilbyr enkelte fagskoleutdanninger som nettstudier. Etter endt gjennomføring og beståtte deloppgaver/krav så mottar du et vitnemål som definerer utdanningens innhold og studiepoeng.