AOF.no

Om AOF Østfold

AOF Østfold er et studieforbund med et idealistisk grunnlag fundamentert i arbeiderbevegelsens verdier. Vi har vårt utspring i tidligere Østfold fylke, og nå i Viken. Til sammen har vi formidlet kunnskap og kultur i over 60 år.

Vi har gjort mye for mange, men den største verdien er hva det enkelte mennesket har fått til – Det å lære opp voksne fra passive til aktive lærende innbyggere gjennom grunntanken om at alle trenger å lære. Vi har den samme målsettingen i dag. Målet har ikke forandret seg, selv om samfunnet og tidene endrer seg i stadig større takt.

Vi er samtidig et kompetansesenter for voksenopplæring i hele Viken både med stedbasert undervisning og fjernundervisning, og kombinasjoner av dette. Vi har i dag faste undervisningslokasjoner i Fredrikstad, Moss, Sarpsborg og Mysen, og hvor våre administrasjonssentre er i Fredrikstad og Sarpsborg.

Som ideell aktør, er det vår misjon å hjelpe alle innbyggere i vår region med kompetanseutvikling, og samtidig være en aktiv samfunnsbygger gjennom våre medlemsorganisasjoner og næringslivskunder. Alle våre ressurser pløyes i en eller annen form tilbake til samfunnet gjennom vår kurs- og studievirksomhet, særskilte tiltak for de som trenger en varm hånd på veien tilbake til samfunnslivet, kulturaktiviteter med mer.

Visjonen om AOF Østfold

Vi skal være den ledende voksenopplæringsaktøren i vår region, og skal gjennom vår virksomhet bidra til at vår region utvikler seg positivt til det beste for innbyggerne

Misjon

Vi skal være arbeidslivets kompetansepartner, og bidra til å være en brobygger mellom våre medlemmer og arbeidsgivere når det gjelder vår kjernevirksomhet. Vi skal skolere medlemsorganisasjoner og tillitsvalgte, imøtekomme enkeltmenneskets behov for kompetanse. Gjennom vår virksomhet skal vi fremme likestilling mellom kjønnene og adgang til kunnskap. Vi skal tilby voksenopplæringstiltak som er åpne for alle, fremme arbeiderkultur og engasjere oss i alt studie- og kulturarbeid som fremmer våre medlemmers interesser.​

Verdier

Vi skal etterleve våre grunnleggende verdier som «solidaritet​, likeverd​, inkludering​ og demokrati», gjennom å ha fokus på følgende:

Kvalitet – vår kompetanse gjør andre gode

Vår fremste ressurs er kompetente medarbeidere, lærere og veiledere med bred erfaring. Vi bistår med å kartlegge behov og sette mål. Vi vet at det er de gode læreprosessene som skaper resultater og gjør våre kunder tilfredse.

Fleksibilitet – vi tilpasser tiltakene til kundenes behov

Riktig kompetanse er en forutsetning for å mestre forandringer. Det gir trygghet og fremmer utvikling og vekst. Skal det lykkes, må opplæringen være tilgjengelig på rett sted, til rett tid og med et innhold som er tilpasset behovet.

Nærhet – vi er der folk er

Vi arbeider sammen med kundene i et fellesskap preget av nærhet, omsorg og utvikling. Vi er til stede på nasjonalt nivå og i lokalsamfunnet. Sammen med våre kunder bygger vi arenaer for refleksjon, læring og utvikling. Våre deltakere skal ikke bare ha undervisning – de har også krav på veiledning og oppfølging.

Refleksjon og læring – vi bidrar til utvikling

Vi ser på kompetanse både som et dynamisk og et skjønnsmessig begrep. Dynamisk fordi kompetanse må kunne anvendes, utvikles og endres over tid. Skjønnsmessig fordi det må måles i forhold til noen vilkår; en aktivitet, en handling, et mål, en ferdighet eller for å kunne gi mening.

Kompetanse beskriver både en tilstand og en kvalitet. Gjennom gode prosesser, refleksjoner og læring hjelper vi kunden til å nå sine kompetansemål.

Medlemsorganisasjoner

Vi er en ideell virksomhet og hvor våre eiere er medlemsorganisasjoner som favner om våre felles grunnleggende verdier. Felles for alle er å gi enkeltmennesket muligheter og trygghet, og inkludere de som står utenfor, og bidra til at vi sammen er et helt og komplett samfunn.

Våre medlemsorganisasjoner kommer fra hele fagbevegelsen, LO, Arbeiderpartiet, Norsk folkehjelp, Handikapforbundet, pensjonistforbundet, arbeiderbevegelsens edruskapsforbund med flere.

Vi arbeider også for å fremme og bevare vår arbeiderhistorie og arbeiderkultur gjennom vårt medlemskap i Arbeiderbevegelsens kulturnettverk, og bidrar til inkludering gjennom samfunnsnyttige tiltak for de som av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet, og trenger hjelp til å ta heisen opp til første trappetrinn i livet igjen.

Om AOF Østfold -  Kvinnelig student ser inn i kameraet

Våre ansatte

Våre ansatte er oppdatert på den som finnes av nye læringsmetoder, digitale læringsarenaer og ulike støtteordninger gjennom det offentlige eller gjennom fagbevegelsen

Tillitsvalgtskolering - Tre kolleger står ved siden av hverandre