AOF.no

Bedriftsintern opplæring

Bedrift og næringslivet generelt har stadig behov for oppdatert kompetanse på mange ulike områder, og det er ofte behov for skreddersydde etter- og videreutdanningsløp som er spesielt tilpasset bedriftens eller organisasjonens hovedformål

daria-shevtsova-k_RYBedEvDw-unsplash

Tilpassede standardkurs eller skreddersydde kurs for bedriftsintern opplæring

Det kan være vanskelig å holde seg oppdatert på hvilke tilbud som finnes i markedet når kjernevirksomheten ligger på et annen område. Samtidig kan det være behov for skreddersydde etter- og videreutdanningsløp som er spesielt tilpasset bedriftens eller organisasjonens hovedformål.

Studieforbundet AOF tilbyr derfor en rekke tilpassede standardkurs på en rekke områder. Samtidig kan en bestille skreddersydde kurs, kombinere flere kurs langs hele Y-aksen i vår tilbudsstruktur.

  • Grunnleggende ferdigheter innen lesing, skriving, matematikk, samfunn og data
  • Språkkurs, ulike fremmedspråk og norsk for fremmedspråklige
  • Teori til fagbrev
  • Hele fagskolestudier eller emner

Hvorfor velge AOF Østfold?

Det er mange fordeler ved å velge studieforbundet AOF som leverandør av deres fremtidige kompetansebehov. Blant annet samarbeider vi med flere bransjer og utvikler ulike læringsløsninger for klasserom, også digitale. Som oftest tilpasser vi også undervisningen til den daglige driften i hver virksomhet.

Gjennom vårt nettverk, kan vi derfor raskt snu oss rundt for å trekke inn læringsmål og veiledere fra vår nasjonale portefølje og derigjennom bidra til den kompetansestrategi din bedrift har behov for.

Flere av våre ansatte er også utdannede karriererådgivere, og kan også bistå ved behov for omstillinger, eller nye karrierevalg for den enkelte.

Vi har god oversikt over utdanningsbransjen, ulike støtte og finansieringsordninger, og bidrar med både hjelp til søknadsskriving, planlegging og utvikling av undervisningsopplegg med mer.

Hvem kan vi hjelpe?

Bedrifter, organisasjoner, offentlige virksomheter, arbeidstakere og privatpersoner som ønsker å styrke sin kompetanse i arbeidslivet generelt, og bygge oppunder dine ønskede karrierevalg!

Vi hjelper deg og din bedrift ett skritt videre

Ta kontakt med våre kompetanserådgivere for kartlegging av ditt behov for kompetanseutvikling. Sammen med oss kan du utforske hvilke muligheter du eller din bedrift har i forhold til å øke din eller deres kompetanse.