AOF.no
proxyclick-visitor-management-system-aLK9LiX69nA-unsplash

AOF Østfold

Stadig flere tar utdanning i voksen alder

Det er mange gode grunner til å tenke utdanning i voksen alder. AOF Østfold har lang erfaring med voksenopplæring, ...

norsktest blogg

Norskkurs

Norskkurs – nivåbeskrivelse

Norskkurs for minoritetsspråklige er delt inn fra nivåer fra nybegynner A1 til høyere mellomnivå B2, og nivåene er fra ...

VK Rusomsorg WEB

Helsefag

Hvorfor velge fagskoleutdanningen Miljøarbeid innen rus?

Dette er en viktig utdanning fordi rusavhengighet er et stort og utbredt problem som forekommer hos mennesker i ulike ...

linkedin-sales-navigator-NpyF7rjqmq4-unsplash

Tillitsvalgtskolering

Stipendordninger

Vet du at du kan søke stipend til kurs og utdanning gjennom ditt LO forbund? Lo’s Utdanningsfond har som ...