AOF.no

Blogg

proxyclick-visitor-management-system-aLK9LiX69nA-unsplash

Stadig flere tar utdanning i voksen alder

Det er mange gode grunner til å tenke utdanning i voksen alder. AOF Østfold har lang erfaring med voksenopplæring, og sørger for kompetanseheving for mange hundre voksne i alle aldre årlig. Dette både innen fagbrev, generell studiekompetanse og fagskole! Gratis veiledning AOF Østfold tilbyr gratis veiledning og kan også bistå rundt hvilke muligheter du har […]

norsktest blogg

Norskkurs – nivåbeskrivelse

Norskkurs for minoritetsspråklige er delt inn fra nivåer fra nybegynner A1 til høyere mellomnivå B2, og nivåene er fra Det felles Europeiske rammeverket for språk. Nivåskalaen brukes for å beskrive kunnskaps- og ferdighetsnivået til språksstudenter i Europa og i økende grad også i andre land. For å komme inn på utdanninger hos AOF Østfold må […]

VK Rusomsorg WEB

Hvorfor velge fagskoleutdanningen Miljøarbeid innen rus?

Dette er en viktig utdanning fordi rusavhengighet er et stort og utbredt problem som forekommer hos mennesker i ulike aldersgrupper og i alle deler av befolkningen. Grad av alvorlighet, kompleksitet og tjenestebehov vil variere fra person til person. Bruk av rusmidler kan knyttes til en rekke helseskader og problemer. Å inneha kompetanse til å ivareta […]

linkedin-sales-navigator-NpyF7rjqmq4-unsplash

Stipendordninger

Vet du at du kan søke stipend til kurs og utdanning gjennom ditt LO forbund? Lo’s Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer som har rettigheter i fondet. Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet.  Liste over forbund som har rettigheter i LOs Utdanningsfond: Norsk […]