AOF.no

Tillitsvalgtskolering Arbeidsmiljø-skolen

Hvordan skal vi ha det på arbeidsplassen, og hva er egentlig et godt arbeidsmiljø? Dette er spørsmål vi søker svar på sammen på arbeidsmiljøskolen. Et tilbud om videreskolering for verneombud og andre som arbeider innen verne- og miljøspørsmål.

Arbeidsmiljø-skolen retter fokus mot holdninger som skal kunne brukes i innsatsen for å skape bedre arbeidsplasser.

Arbeidsmiljø-skolen skal bidra til å styrke verne- og miljøarbeidet på arbeidsplassene. Undervisningen bidrar til å utvikle og styrke helhetsforståelsen av sammenhenger i verne- og miljøarbeidet. Intensjonen er å heve kompetansen og statusen til dem som jobber med verne- og miljøarbeid, samt å forme miljøarbeidet som sådan.