AOF.no

Fagskole Oppvekstfag

Våre fagskoleutdanninger gir kompetanse du kan ta i bruk med det samme. Utdanningene er lagt opp på deltid, slik at det kan kombineres med jobb. I tillegg er det også lagt opp for praksis på egen arbeidsplass.

Hvorfor ta videreutdanning hos AOF?

Ansatte i oppvekstsektoren med spisskompetanse i oppvekstfag er en viktig ressurs i arbeidet med å gi barn og unge med utfordringer en bedre hverdag. Du kan velge om du vil videreutdanne deg innen spesialpedagogikk, psykisk helse eller rusproblematikk hos barn og unge, avhengig av hvilket kompetansebehov du har.

Etterspørselen etter fagarbeidere med spisskompetanse er sterkt økende. Alle barn og unge har rett til å bli sett som unike. Å bygge relasjoner er derfor avgjørende i arbeidet med barn og unge. Det samme er fokus på kartlegging og forebygging hvor tverrfaglig samarbeid er viktig. Tidlig innsats øker sjansen for å hindre utenforskap. I det forebyggende arbeidet er det nødvendig å kjenne til risikofaktorer som øker sannsynligheten for at barn utvikler vansker, og metoder som hindrer at vansker får utvikle seg. Dette lærer du mer om på disse utdanningene.

Utdanningene i oppvekstfag er bygget på nasjonale studieplaner, og er basert på tilbakemeldinger fra yrkessektoren og forbund om hva som er ønsket av kompetanse innen oppvekstsektoren.

Hvem passer fagskoleutdanninger i oppvekstfag for?

Fagskoleutdanningene innen oppvekstfag retter seg mot fagarbeidere, assistenter eller andre som jobber med ulike tiltak for barn og unge. Du kan også ta disse utdanningene om du skal gå opp til fagprøven i løpet av 2022.

Fagskoleutdanningene i oppvekstfag går over to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

Oppvekstfag - et barn stabler klosser