AOF.no

Tillitsvalgtskolering Toppskolering

Toppskolering er et tilbud til de som har gjennomført grunnopplæringen i eget forbund, og som ønsker et bedre grunnlag for å kunne utføre sine oppgaver som tillitsvalgte.

Toppskolering – kravet til kompetanse i arbeidslivet blir stadig høyere

Dette gjelder ikke minst for tillitsvalgte. AOF har lang erfaring i å skolere tillitsvalgte og har gjennom dette arbeidet gitt tillitsvalgte en toppskolering og kompetanse som gjør dem i stand til å møte problemstillinger som oppstår på arbeidsplassene. Dette arbeidet må utvikles videre og stadig nye tillitsvalgte må tilbys skolering.

Tilbudet gjennom AOFs toppskolering, er i kontinuerlig utvikling og tilpasses de krav som stilles til dagens tillitsvalgte. Toppskoleringen er et tilbud til de som har gjennomført grunnopplæringen og som ønsker et bedre grunnlag for å kunne utføre sine oppgaver som tillitsvalgte.

Verdt å vite om Toppskolering:

  • De som ønsker det og som har studiekompetanse, vil ved gjennomføring av enkelte kurs kunne gå opp til eksamen, og få studiepoeng.
  • Noen av kursene har egne opptakskrav. Skoleringen skjer gjennom forelesninger, diskusjoner, gruppearbeid, selvstudium og hjemmearbeid.
  • Mange Toppskoleringskurs kan settes opp etter behov i det enkelte forbund dersom det er ønskelig. Forhør deg med ditt forbund.
Toppskolering - Bilde av mann som snakker med en dame. Damen sitter med ryggen til