AOF.no

Tillitsvalgtskolering LO-skolen

LO-Skolen er til for at du som tillitsvalgt skal få dekket dine opplæringsbehov ut over den grunnleggende tillitsvalgtopplæringen.

LO-skolen skal gjennom valgfrie moduler gi tillitsvalgte en helhetlig kompetanse. Gjennom et variert tilbud får tillitsvalgte muligheter til fordypning utover grunnskolering. LO-skolen er tverrfaglig og gir deltakerne muligheter til å dele erfaringer, søke nye løsninger, bygge og styrke faglig samhold, og utvikle LO som samfunnsaktør.

Kursene på LO-skolen

Tverrfaglig kontakt kan også gjøre det enklere for deg å se muligheter i din egen situasjon.

LO-skolen inneholder fem moduler:

  1. Arbeidsliv
  2. Læring
  3. Organisasjon og ledelse
  4. Samfunn
  5. Solidaritet

Når du har gjennomført minst fire moduler, får du tildelt LO-skolenålen.