AOF.no

Teori til fagprøven Teknologi- og industrifag

Dette er utdanningene er for deg som har lang praksis i fagretningen teknologi- og industrifag, og som ønsker å dokumenter din kunnskap i form av et fagbrev.

Dette er utdanninger for deg som har lang praksis innen teknologi- og industrifag, og som ønsker å dokumenter din kunnskap i form av et fagbrev

Gjennom å ta teori til fagprøven i utdanningsområdet teknologi-og industrifag kan du gå opp til fagprøven i blant annet: Logistikkfaget, yrkessjåfør, gjenvinningsfaget, kjemiprosessfaget med flere.

Utdanningene innen teknologi- og industrifag tar for seg:

Ettersom du allerede har lang erfaring i ditt fagområde vil mye av undervisningen være kjent for deg. Samtidig vil du få bedre innsikt og forståelse for fagterminologien i ditt fag. I utdanningene innen teknologi og industrifag lærer du enda mer om:

 • produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • maskiner og produksjonsutstyr
 • kjøretøy og transport
 • kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • helse, miljø og sikkerhet

Hvorfor ta fagbrev innen teknologi- og industrifag?

 • Du styrker din rolle på arbeidsplassen
 • Du får et håndfast bevis på din kompetanse
 • Fagbrev skaper trygghet for deg og for din arbeidsgiver
 • Med fagbrev står du sterkere i omstillingsprosesser
 • Du kan få mer ansvar på arbeidsplassen
 • Du stiller sterkere på arbeidsmarkedet
 • I mange tilfeller medfører fagbrev høyere lønn

Veien videre

Når du har bestått den teoretiske eksamen i ditt fag og kan dokumenter 5 års praksis kan du gå opp til selve fagprøven. Ved bestått fagprøve mottar du fagbrevet ditt. Om du vil kan du nå ta videre utdanning på en fagskole.

Teknikk og industriell produksjonsmedarbeider

Praktisk informasjon

Du kan lese mer om teknikk og industriell produksjon på: vilbli.no

Utdanningene kvalifiserer til å søke lån og stipend i: Lånekassen

Er du medlem av et LO forbund kan du søke om stipend til utdanning: LO`s Utdanningsfond