AOF.no

Studiekompetanse Påbygg

For å søke deg videre til høyere utdanning må du ha studiekompetanse. Har du fagbrev eller vitnemål fra yrkesfaglig har du kommet et stykke på vei. Med påbygg av fellesfag/programfag hos AOF, kan du oppnå generell studiekompetanse. Vi tilbyr påbygg for deg med fagbrev, og for deg uten fagbrev.

Påbygg for deg med fagbrev

4-fagspakken er for deg som har bestått yrkesfag Vg1 og Vg2 og fullført med fagbrev, eller Vg3 yrkesfag på videregående, og allerede har fagene samfunnsfag og engelsk, og som ønsker å at påbygg til generell studiekompetanse. 4-fagspakken passer også for deg som er lærling og ønsker å fa generell studiekompetanse ved siden av lærlingtiden.

Du trenger kun fagene:

  • Norsk
  • Matematikk 1P/ PY og 2P/ PY
  • Naturfag
  • Historie

Les om hvert enkelt fag her.

Ved bestått i alle fagene i denne pakken oppnår du generell studiekompetanse, og kan du søke deg videre til høyere utdanning, med (GENS) som opptakskrav, fra det året du fyller 23 år og kan dokumenter 5 års utdanning/praksis.

Påbygg for deg uten fagbrev?

6- fagspakken er for deg som som har fullført Vg1 og Vg2, uten læretid og fagbrev, som ønsker å få generell studiekompetanse. Du må ha et påbygningsår så du kan dokumentere for 6 fullførte fag i generell studiekompetanse.

Du trenger fagene:

  • Norsk
  • Matematikk 1P/ PY og 2P/ PY
  • Naturfag
  • Historie
  • Kroppsøving
  • Ett programfag a 140 timer

Les om hvert enkelt fag her.

Dette påbyggsløpet passer for deg som har påbegynt yrkesutdanning, og som ønsker generell studiekompetanse.

Ved bestått i alle fagene i denne pakken oppnår du generell studiekompetanse, og kan du søke deg videre til høyere utdanning, med (GENS) som opptakskrav, fra det året du fyller 23 år og kan dokumenter 5 års utdanning/praksis.

Informasjon om eksamen:

Oppmeldingsfrist for eksamen vår: 1. februar

Du kan søke lån og stipend i Lånekassen:

For mer informasjon, kontakt:

Linda J Bakkland mindre

Linda Josefsen Bakkland

Kompetanserådgiver

Generell studiekompetanse