AOF.no

Studiekompetanse Hva er påbygg til Studiekompetanse?

Påbygg er for deg som har noe videregående utdanning etter grunnskolen, men som ikke har fullført med Generell studiekompetanse. Det skilles mellom de som har fullført Vg1 og V2 uten læretid og fagbrev, og de som har Vg1 og V2 med fagbrev, eller Vg3 yrkesfag på videregående skole.

Påbygg for deg med fagbrev

Påbygg med fagbrev er for deg som har bestått yrkesfag Vg1 og Vg2 og fullført med fagbrev, eller Vg3 yrkesfag på videregående, og allerede har fagene: samfunnsfag og engelsk, og som ønsker å ta påbygg til generell studiekompetanse. Påbygg med fagbrev passer også for deg som er lærling og ønsker å fa Generell studiekompetanse ved siden av lærlingtiden.

Du trenger kun fagene:

  • Norsk
  • Matematikk 1P/ PY og 2P/ PY
  • Naturfag
  • Historie

Ved bestått i alle fagene i denne pakken oppnår du generell studiekompetanse, og kan du søke deg videre til høyere utdanning, med (GENS) som opptakskrav, fra det året du fyller 23 år og kan dokumenter 5 års utdanning/praksis.

Påbygg for deg uten fagbrev?

Påbygg uten fagbrev er for deg som har fullført Vg1 og Vg2, uten læretid og fagbrev, og som ønsker å få generell studiekompetanse. Du må ha et påbygningsår så du kan dokumentere for 6 fullførte fag i generell studiekompetanse.

Du trenger fagene:

  • Norsk
  • Matematikk 1P/ PY og 2P/ PY
  • Naturfag
  • Historie
  • Kroppsøving
  • Ett programfag a 140 timer

Ved bestått i alle fagene i denne pakken oppnår du generell studiekompetanse, og kan du søke deg videre til høyere utdanning, med (GENS) som opptakskrav, fra det året du fyller 23 år og kan dokumenter 5 års utdanning/praksis.

Turid Alice

Turid Alice Andresen

Kompetanserådgiver

Helse- og oppvekstfag, kompetansepluss

Informasjon om eksamen:

Oppmeldingsfrist for eksamen vår: 1. februar

Du kan søke lån og stipend i Lånekassen:

For mer informasjon, kontakt: