AOF.no

Studiekompetanse Generell Studiekompetanse

6-fagspakken i generell studiekompetanse er for deg med liten eller ingen utdanning etter grunnskolen.

Ønsker du å komme inn på høyskole eller universitet? Kanskje drømmen er å bli sykepleier, lærer, politi eller advokat, eller en annen retning med (GENS) som opptakskrav. Vi vet at mange voksene synes det kan være vanskelig å sette seg på skolebenken igjen for å oppnå denne drømmen. Derfor har våre lærere spisskompetanse på å undervise voksne. Gjennom 23/5- regelen kan vi hjelpe deg som har 5 års praksis/skolegang etter grunnskolen å oppnå generell studiekompetanse som privatist.

Fagene som inngår i generelle studiekompetansen:

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk
  • Naturfag
  • Samfunnsfag
  • Historie

Undervisningen foregår i klasserom og følger gjeldende læreplan i alle fag og dekker pensum for læreplanfestede timer.

Du må bestå alle seks fagene i generell studiekompetanse før du kan søke opptak til høyere utdanning.

Er du voksen? Få generell studiekompetanse med 23/5-regelen

Med 23/5-regelen må du bestå all seks fagene, dokumentere 5 års praksis/skolegang og fylle 23 år senest det året du søker om opptak til høyere utdanning.

PS! Du kan ta generell studiekompetanse hos oss før du fyller 23 år, og før du har 5 års praksis. Men, det er det året du fyller 23 år og oppfyller kravet til praksis du kan søke høyere utdanning med 23/5-regelen.

Fagene som inngår i 23/5-regelen er alle 6 fagene som inngår i den generelle studiekompetansen: norsk, engelsk, matematikk, naturfag, historie og samfunnsfag.

Våre fag starter normalt i høstsemesteret, og alle fag avsluttes med privatisteksamen.

Du kan søke lån og stipend i Lånekassen

Informasjon om eksamen
Oppmelding til eksamen vår: 1. februar

Informasjon om eksamen
Oppmelding til eksamen vår: 1. februar
Les mer om eksamen her:

For mer informasjon, kontakt:

Turid Alice

Turid Alice Andresen

Kompetanserådgiver

Helse- og oppvekstfag, kompetansepluss