AOF.no

Studiekompetanse Generell Studiekompetanse med 23/5 regelen?

Generell studiekompetanse gir deg mulighet til å søke en rekke studier ved universitet og høyskoler.

Hva er Generell Studiekompetanse med 23/5 regelen?

Generell studiekompetanse med 23/5-regelen er for deg som har lite eller ingen utdanning etter grunnskolen. For å oppnå studiekompetanse på denne måten må du bestå eksamen i følgende fag:

 • norsk
 • engelsk
 • matematikk 1P/ PY og 2P/ PY
 • historie
 • naturfag
 • samfunnsfag.

I tillegg må du fylle 23 år senest det året du søker opptak til høyere utdanning, og du må kunne dokumentere 5 års praksis.

Hvorfor ta Generell studiekompetanse?

Med Generell studiekompetanse kan du søke deg videre til høyere utdanning på universitet og høgskole, som for eksempel: sykepleien, lærerhøyskolen, sosialt arbeid, jus eller ledelse.

Mange arbeidsgivere setter Generell studiekompetanse som minstekrav til utdanning i sine stillingsutlysninger.

Hvem kan ta Generell studiekompetanse med 23/5- regelen?

Alle voksne som ønsker å få vitnemål fra videregående skole.
Merk at de som ønsker å søke seg videre til universitet eller høyskole må ha fylt 23 år senest det året de søker opptak, og ha minst 5 års fulltids praksis og/eller utdanning. Utdanning kan være videregående skole, fagskole eller folkehøyskole. Praksis kan være arbeid, omsorg for egne barn, militærtjeneste eller siviltjeneste.

Forkunnskaper: For å ta studiekompetanse med 23/5-regelen må du ha kunnskap og kompetanse på nivå med norsk grunnskole.

Tilleggsopplysning: Minoritetsspråklige søkere som ikke har fullført norsk grunnskole må dokumentere bestått norskprøve 3/B1 alle delprøver.

Opptak til Generell studiekompetanse med 23/5- regelen på særskilt grunnlag

Dersom du på grunn av sykdom, nedsatt funksjonsevne eller andre forhold ikke klarer å dekke
5-årskravet, tas det hensyn til dette. Du må dokumentere den nedsatte arbeidsevnen din med legeattest, eller kopi av vedtak fra NAV.

Hvorfor velge AOF?

 • Du får klasseromsundervisning, enten i fysisk klasserom eller i virtuelt klasserom på nett med undervisning i sanntid.
 • Du får undervisning som er tilpasset voksne.
 • Du får god tid, og veiledning til å fordype deg i fagene.
 • Du får løpende tilbakemeldinger fra lærer.
 • Du får mulighet til å diskutere temaer med lærer og medstudenter.
 • Eksamenstrening
 • Tilgang til digital læreplattform

AOF har motiverte lærere med lang erfaring som veileder deg gjennom pensum og forbereder deg hele veien frem til eksamen.

Ikke nøl med å ta kontakt med en av våre erfarne rådgivere som hjelper deg å nå dine mål.

Turid Alice

Turid Alice Andresen

Kompetanserådgiver

Helse- og oppvekstfag, kompetansepluss

Informasjon om eksamen
Oppmelding til eksamen vår: 1. februar

Du kan søke lån og stipend i Lånekassen