AOF.no

Fagskole Ledelse

Dette er utdanninger som er rettet inn mot eksisterende og kommende ledere.

Studium innen ledelse er viktig fordi de fleste grupper av fagarbeideres og lederes daglige arbeid påvirkes av samfunnsutvikling.

Det skjer raske endringer i industrien, offentlig virksomhet og næringslivet for øvrig. De siste årene har næringslivet vært preget av gjennomgripende omstillinger og posisjoneringer mot et marked som preges av turbulente og raskt skiftende rammebetingelser. Fagskoler innen ledelse gir en fantastisk mulighet til å få den kunnskapen du trenger for å være en god leder.

Studiet skal bidra til å styrke og utvikle faglige og menneskelige kvaliteter som leder. Samt skal treningen og erfaringen du får gjennom studiet bidra til utvikling av din handlingskompetanse som leder.

Studiet er GRATIS og gir 30 studiepoeng

Hvem passer utdanningene innen ledelse for?

Utøvende lederskap i praksis passer for deg som ønsker å bli en leder eller mellomleder. Studiet passer også for deg som allerede er en leder og ønsker faglig påfyll.

Dette er et deltidsstudium med undervisning på kveldstid. Dette gjør at du fint kan kombinere studiet utøvende ledelse i praksis med jobb.

ledelse og ansatte

Informasjon

Varighet: Studiet er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 1 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1/2 år. Det legges normalt opp med undervisning 1 kveld pr. uke samlings- og nettbasert, og hvor deler av undervisningen leveres som e-læring.

Vitnemål: Etter endt gjennomføring og beståtte emneoppgave samt fordypningsoppgave og eksamen vil man få et vitnemål på 30 studiepoeng.