AOF.no

Fagskole Helsefag

Dette er utdanninger som gir kompetanse du kan ta i bruk direkte ut i arbeidslivet.

Hvorfor ta videreutdanning hos AOF?

Ansatte i helsesektoren med spisskompetanse innen forskjellige helsefag er en viktig ressurs i arbeidet med å gi pasienter og brukere en bedre hverdag. Du kan velge om du vil videreutdanne deg innen kroniske sykdommer, rehabilitering, kreftomsorg, psykisk helse eller rusproblematikk, avhengig av hvilket kompetansebehov du har.

Helsesektoren vil i årene fremover møte flere pasienter og brukere som vil kreve oppfølging. Det innebærer at primær- og spesialisthelsetjenestens behov for fagarbeidere med spisskompetanse er sterkt økende. Både på forebygging og oppfølging av de store folkesykdommene og de mindre kompliserte sykdommene i befolkningen.

Etterspørselen etter fagarbeidere og andre profesjoner med praktisk spisskompetanse innen ulike temaer innen helsesektoren er sterkt økende. Nasjonale satsninger, store endringer i brukernes/pasientenes behov og lengre levealder. Dette er faktorer som gjør at flere og flere velger fagskoleutdanninger som nettopp gir en denne spisskompetansen innen fremtidens behov.

Studiene innen Helsefag er lagt opp på deltid. Dette gjør at du kan kombinere studiene med jobb, samt at det er og lagt opp for praksis på egen arbeidsplass dersom det enkelte studie krever det.

Hvem passer fagskoleutdanninger i helsefag for?

Fagskoleutdanningene innen helsefag retter seg mot fagarbeidere, assistenter eller andre som har lang relevant erfaring fra helsesektoren. Du kan også søke på disse utdanningene om du skal gå opp til fagprøven i løpet av 2022.
Fagskoleutdanningene i helsefag går over to år og gir studiepoeng og vitnemål ved fullført utdanningsløp. En fagskoleutdanning på 60 studiepoeng gir gradsbetegnelsen «fagskolegrad».

kvinne jobber  med helsefag