AOF.no

Fagskole Coaching og veiledning

Studiet Coaching og veiledning retter seg mot ledere eller kommende ledere som ønsker mer innsikt og gode verktøy for coacherrollen.

Studium innen coaching og veiledning er viktig fordi det skjer raske endringer i samfunnet som de fleste i arbeidslivet påvirkes av. De siste årene har næringslivet vært preget av gjennomgripende omstillinger i et marked som preges av turbulente og raskt skiftende rammebetingelser.

Ansatte takler slike endringer forskjellig, derfor er det viktig at du lærer hvordan du skal møte hver og en av dine ansatte som unike og ikke generelle.

Studiet skal bidra til å styrke og utvikle faglige og menneskelige kvaliteter som leder. Samt skal treningen og erfaringen du får gjennom studiet bidra til utvikling av din handlingskompetanse som leder.

Studiet er GRATIS og gir 30 studiepoeng.

Hvem passer coaching og veiledning for?

Studiet passer for deg som vil styrke og utvikle dine lederegenskaper ved å bli bedre på coaching og veiledning. Ikke bare fordi det er lønnsomt for bedriften, men fordi det fremmer engasjement, motivasjon og lojalitet.

coaching og veilednig av ansatte

Informasjon

Varighet: Studiet er NOKUT godkjent og tilbys som deltidsstudium over 1 år. Det tilsvarer en normert studietid på 1/2 år. Det legges normalt opp med undervisning 1 kveld pr. uke samlings- og nettbasert, og hvor deler av undervisningen leveres som e-læring.

Vitnemål: Etter endt gjennomføring og beståtte emneoppgave samt fordypningsoppgave og eksamen vil man få et vitnemål på 30 studiepoeng.