AOF.no

Bedriftsintern opplæring Kompetanse pluss

Kompetanse pluss er en tilskuddsordning for opplæring i grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning, muntlig, IKT og norsk eller samisk. Virksomheter og frivillige organisasjoner kan søke om penger gjennom ordningen, som skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Positive erfaringer

…med Kompetanse pluss på din arbeidsplass, i din bedrift eller i ditt frivillige arbeid.

 • færre feil og mindre svinn
 • bedre rapportering
 • bedre forståelse av instrukser/rutiner
 • mer selvgående og motiverte ansatte
 • mer effektiv og bedre kundeservice
 • flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev

Meld din interesse for Kompetanse pluss til oss, og vi vil ta kontakt for en nærmere samtale.

NB:

Søknadsfristene for påfølgende års tildelinger er normalt på høsten, i månedsskiftet november/ desember.

Med Kompetanse pluss kan AOF Norge hjelper deg med:

 • Søknadsskriving
 • Tilpasning av undervisning til deres behov
 • Kartlegging av deltakere
 • Undervisning, veiledere og læremateriell
 • Prosjektledelse og gjennomføring

Enkelte avdelinger i Studieforbundet AOF har også tilgang til ulike rammetilskudd innenfor denne ordningen med fokus på fagopplæring. Her har de løpende søknadsfrister utover den årlige hovedtildelingen. Ta derfor kontakt med oss for å høre hvilke ordninger som kan være tilgjengelig i din region.