AOF.no

Bedriftsintern opplæring BIO-tilskudd

Bedriftsintern opplæring er en tilskuddsordning som skal hjelpe bedrifter som har behov for ekstraordinære tiltak for å styrke bedriftenes omstillings- og konkurranseevne samt kompetansen og jobb-sikkerheten til de ansatte.

Tilskudd til bedriftsintern opplæring, såkalte BIO tilskudd, skal komme både arbeidstakere og bedriftene til gode både på kort og på lengre sikt. Midlene skal brukes til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser og permitteringer.

Formålet med bedriftsintern opplæring er å bidra til:

 • øke bedriftens etterspørsel etter kompetanse- og utdanningstiltak
 • stimulere bedrifter og deres ansatte (herunder også lærlinger) til å bruke digitale kanaler i jobb og opplæring
 • knytte utdanningsaktører og arbeidsliv tettere sammen
 • stimulere til utvikling av nye digitale tilbud

Bedriftene kan søke om ulike etter- og videreutdanningstiltak rettet mot for eksempel:

 • økning av innovasjonsgrad og innovasjonsevne
 • styrke ferdigheter i å jobbe og lære digitalt
 • utvikling og bruk av digitale løsninger for opplæring av lærlinger
 • datasikkerhet
 • endring til nye produkter, tjenester og markeder
 • gi arbeidstakere norskopplæring
 • øke bedriftenes evne til å etterspørre nye kompetansetilbud

NB: Denne listen utelukker ikke andre områder, så ta gjerne kontakt om du har et behov du ønsker dekket.

Ordningene kan variere fra fylke il fylke, så ta derfor kontakt med din nærmeste AOF-avdeling for nærmere informasjon om hvilke BIO-ordninger som gjelder i din region.