AOF.no

TILLITSVALGTSKOLERING

Stipendordninger

linkedin-sales-navigator-NpyF7rjqmq4-unsplash

Vet du at du kan søke stipend til kurs og utdanning gjennom ditt LO forbund? Lo’s Utdanningsfond har som formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer som har rettigheter i fondet. Søknad om stipend kan fremmes av enkeltmedlemmer i LO med rettigheter i Utdanningsfondet. 

Liste over forbund som har rettigheter i LOs Utdanningsfond:

Nyttig informasjon