AOF.no

AOF Østfold

AOF Østfold tilbyr fleksible løsninger for kursdeltakere, studenter og arbeidstakere som trenger å styrke sin kompetanse for et et fremtidig arbeidsmarked. Vi tilbyr gratis karriereveiledning og skreddersyr opplæringstilbud for bedrifter og virksomheter.

brooke-cagle-JBwcenOuRCg-unsplash

Våre tilbud

AOF Østfold Fagskole - Student skriver notater

Fagskole

En fagskoleutdanning er en høyere yrkesfaglig utdanning som er godt tilpasset arbeidslivets behov og er både yrkesrettet og praksisnær.

Teori til fagprøven - studenter studerer

Teori til fagprøven

Kurs innen Teori til fagprøven, er første skrittet på veien fra ufaglært til faglært. Våre fagbrevkurs skal forberede deg til den teoretiske eksamen som privatist innen kompetansemålene for VG3 (Praksiskandidatordningen).

studiekompetanse

Studiekompetanse

Generell studiekompetanse er det faglige grunnlaget du trenger for å søke om opptak til de fleste universitet og høyskoler i Norge.

Bedriftsintern opplæring

Bedrift og næringslivet generelt har stadig behov for oppdatert kompetanse på mange ulike områder, og det er ofte behov for skreddersydde etter- og videreutdanningsløp som er spesielt tilpasset bedriftens eller organisasjonens hovedformål

Helse, miljø og sikkerhet

Sikkerhet på arbeidsplassen er en av AOFs hjertesaker. Vi har lang erfaring som en av landets største og eldste tilbydere av opplæring innen helse, miljø og sikkerhet.

Tillitsvalgtskolering - Tre kolleger står ved siden av hverandre

Tillitsvalgtskolering

AOF er fagbevegelsens verktøy for utdanning av medlemmer og tillitsvalgte. Vi utdanner tillitsvalgte på alle nivåer på tvers av forbundsgrensene og våre medlemsorganisasjoner. Fra den første klubbleder til den den erfarne tillitsvalgte.

Språkkurs

Vi tilbyr norsk for minoritetsspråklige fra A1 til B2 nivå. Vi tilbyr også en rekke reisespråk fra nybegynner nivå til videregående nivå.

Datakurs

Samfunnet vi lever i blir mer og mer digitalisert. En god start kan være å finne ditt kurs hos AOF.

Bransjeprogram – gratis studier og kurs

Begrepet «Bransjeprogram» er etablert av regjeringen, som et navn på et treparts samarbeid mellom staten og partene i arbeidslivet. Målet er å heve kompetanse slik at arbeidstakere kan fortsette å stå i arbeid.

Artikler

proxyclick-visitor-management-system-aLK9LiX69nA-unsplash

AOF ØSTFOLD

Stadig flere tar utdanning i voksen alder

Det er mange gode grunner til å tenke utdanning i voksen alder. AOF Østfold har lang erfaring med voksenopplæring, …

norsktest blogg

NORSKKURS

Norskkurs – nivåbeskrivelse

Norskkurs for minoritetsspråklige er delt inn fra nivåer fra nybegynner A1 til høyere mellomnivå B2, og nivåene er fra …

VK Rusomsorg WEB

HELSEFAG

Hvorfor velge fagskoleutdanningen Miljøarbeid innen rus?

Dette er en viktig utdanning fordi rusavhengighet er et stort og utbredt problem som forekommer hos mennesker i ulike …